Saturday, April 28, 2012

aku n...peng you

Zao an...

Ni hao ma?Zhe shi wo de peng you, pei yie. Ta shi 'engineer'.

Zai jian...

posted from Bloggeroid

No comments: